Privacy

Deze blog respecteert de privacy van al onze gebruikers, bezoekers en deelnemers van onze website(s) en evenementen. Om onze diensten te kunnen leveren kan het voorkomen dat wij vragen naar uw persoonlijke en/of bedrijfsgegevens. Bij het opgeven van uw gegevens gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden opgeslagen in onze database.

De website zal ten alle tijden uw gegevens vertrouwelijk behandelen en niet doorverkopen aan derden. De website zal alleen de noodzakelijke gegevens aan derde ter beschikking stellen die betrokken zijn bij de organisatie van onze evenementen of in de uitvoer van uw opdrachten. In deze gevallen zijn deze derden niet gerechtigd om uw gegevens voor enig ander doeleinde te gebruiken, dan waartoe de gegevens verstrekt zijn.

Onze medewerkers en de door ons ingestelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Tevens zal er bij het algemeen gebruiken van internet informatie worden uitgewisseld tussen uw computer en andere computersystemen, zoals IP-nummers, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voor zover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.